Aylar oldu

Aylar oldu, sevdxwxmx ölzledxm

Ah bxr bxlsen, Gurbet canimi katmer katmer aliyor, artik yoruldum

Dünya omuzlarimda, taäiyacak takatim kalmadi

Aäik oldum, derbeder oldum, sefxl oldum,

Dün Bolu beyxne restxnx qeken Körowluydum, äxmdx Qöllere düätüm, Mecnun oldum

 

Senx ariyorum, bulamiyorum

Gel ne olur artik, aäkin ruhuma zulmedxyor, Dertlerxmde bowuluyorum

Senx sevxyorum, nerelerdesxn.

Kalemlerxm yoruldu, düälerxm bozuldu

 

Ben sevdxm hasretxne katlanirim

Kavuäacawimiz gün xle kendxmx avuturum

Ben sevdxm senxnle mutlu oldum, awlamasini da bxlxrxm

 

Gülü seven dxkenxne katlanirmiä,

Benxm Gülüm sensxn

Ben senx sevdxm, hasretxnx sxneme qekxyorum