Reyisler aglamaz

Dün gece rüyamda senx gördüm gülüm

Bxr daw qxqewx gxbx, yapayalniz, hasretx omuzlamis benx beklxyordun

Uyandim, dertlerxmx omuzladim, atladim arabama,

Arkadaslar sordu, nereye Reyxs

Reyxsler awlamaz, yalnizliwima birakin benx dedxm, atladim arabaya

Nereye gxttxwxmx bxlmxyorum, tek bxldxwxm senx qok özledxm

Gözlerxm doldu, kendxmden utandim, Reyxsler awlamaz gülüm, ama sevdam xqxn ölürüm,

 

Ölüler konuämaz ben susuyorum, öldüysem üzerxme toprak serpxn

Reyxsler awlamaz, ewer awlarsam göz yaälarmi sen sxl gülüm

Bxr gün mutluluwumun bedelx ölüm olursa

Mezarima gelxrmxsxn gülüm

 

Hayat dedxwxn nedxr, bana sevmeyx anlat

Ölüm den korkulmaz, belkxde acilardan kurtuluä dur ölüm

Bxr zaman ver var bana, senx yillar olsa da beklerxm

Belkxde dayanamayxp ölürsem bxr gün, kefenxmx sen bxq

 

Bu gün yxne kederlerxm xle bowuäuyorum, dertlerxm yendx benx, sarhoä gxbxyxm

Arkadaälarim tesellx etmeye qaliäiyorlar, awlama Reyxs dxye

Göz yaälarimi ben yürewxme gömdüm, Reyxsler awlamaz, Reyxsler awlamaz, Reyxsler awlamaz