Kurt Ve Ayı
 

 

      

Kurt kocadı,kötrüm oldu;
Bunu sezen bir genç ayı
Yakaladı kurdu, yoldu,
Dedi: Haydi tüysüz dayı!

Yürü, yine yigitlik sat;
Dar et bize yesil yurdu!
Piçlerine dedi: Fırsat
Kaçırmayın, boğun kurdu!

Zavallı kurt öldü, inde
Beş yavrusu kaldı öksüz;
Fakat bir kaç yıl içinde
Bunlar birer yiğit gürbüz

Kurt olarak saldırdılar
Yeşil yurttan ayıların
Vücudunu kaldırdılar
Çocuklarım ibret alın:
Her bu güne var bir yarın!