Avusturya Türkleri
Avusturya sınırları içinde yaşayan Türkleri tanımlada kullanılan sıfattır.

Avusturya 2007 nüfus sayımına göre ülke nüfusu 8.316.487 olup Türklerin sayısı 400.000'den fazladır. Türkler Avusturya'ya özellikle çalışıp para kazanma amacıyla gelmiş olup Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde olduğu gibi bu ülkelere yerleşmişlerdir. Türklerin tüm Avusturya nüfusuna oranı %0,9'dur. Türkler Avusturya'da iskan eden en büyük yabancı millettir.

Avusturya Türkleri Avusturya içinde özellikle Burgenland eyaletinde yoğundurlar. Ayrıca Salzburg ve başkent Viyana'da da yoğundurlar. Başkent Viyana'daki ilçelerden

  • Wieden'de nüfusun %2,3'ü
  • Innere Stadt (merkez)'ta nüfusun %2'sini Türkler oluşturur.