Dogu Türkistan

Tataristan Özerk Cumhuriyeti

Baskurdistan

Cuvasistan

Karakalpak Özerk Cumhuriyeti

Karacay

Irak Türkleri

Hakasya

Yakutistan

Tuva Altay

Bati Trakya

Kirim

Gökoguz yeri

Balkarya

Güney Azerbaycan

İran'da Türk Halkları 

 Bulgaristan'da Türk Halkları

Suriye'de Türk Halkları

Moğolistan'da Türk Halkları

Karaçay Malkar