ÇUVAŞİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

Yüzölçümü : 18.300km2

Nüfusu : 1.500.000

Başkenti : Caboskar

Çuvaşların, X-XVI. yy'larda eski Türk boylarının (îdil Bulgar'nın) karışmasından meydana geldikleri yazılmıştır. Ayrıca Çuların Suvar ya da Suvaz adlı Türk adından geldiği de öne sürülmektedir. Çuvaşların % 15 Başkır ve Tatar bölgesindedir.

Çuvaşların yaşadığı bölge 16. yy da Rusların eline geçmiş, bölgede 1920 de özerk yönetim birimi oluşmuş, Nisan 1925 te de özerk Cumhuriyet haline gelmiştir. SSCB dağılmasından sonrada (1991) Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti adını almıştır.

Çuvaşlar Orta Volga bölgesinde, kapalı bir toplum olarak yaşarlar. Cumhuriyetin yüzölçümü 18.300 km2 dir. Ülkenin üçte biri ormanlarla kaplıdır. Nüfusu 1.500.000 dir. Ancak Çuvaş nüfusu 2.000.000'u  bulmaktadır. Nüfusun % 60 şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomi

Çuvaş ekonomisi sanayi ve tarıma dayalıdır. Sanayi kolunda makine, dokuma, elektrik, alkol, kağıt, kereste, kimyadır. Çuvaşistanda yaklaşık 300 sanayi kuruluşu bulunmaktadır.

Tarım Kesimi

Başlıca ürünleri tahıl, kenevir, patates, sebze, keten, şeker pancar ve tütündür. Bölgede büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanınısıra domuz yetiştiriciliği de önemli yer tutar. Tarım kolhoz ve sovhozlarda yapılır. Et, süt, yumurta üretimi yüksektir.
 

Din; Dinleri Hristiyan ortodokstur.

Eğitim

îlk olarak 1872'de Çuvaç alfabesi yapılmıştır. Çuvaşlarda eğitim düzeyi diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi yüksektir. Halen ülkede:

24 Anaokulunda 22.000 öğrenci,

702 Ortaokulda 280.000 öğrenci,

3 Üniversitede 19.000 öğrenci

bulunmakta olup, eğitim Çuvas ve Rus diliyle yapılmaktadır. Ancak halkın % 77'si Çuvaş dilini kullanmakıadır.

Ayrıca, Çuvaşistan'da 801 kütüphane, 1200 klüp bulunurken, yılda 3 milyon kitap basılmakta ve 30 gazete çıkarılmaktadır.

Din: Çuvaşların çoğunluğu hristiyan olarak bilinirsede eski dini inançlarına bağlı kaldıkları yazılmaktadır.

Ulaştırma

Ülkenin ulaştırma ağı kara ve deniz yoluyla yapılır. Demiryolları ve karayolları Moskova, Gorki, Kazan, Ulyanovsk ve başkent Çeboksari'ya ile bağlantılıdır.